Globala målen för hållbar utveckling Naturskyddsföreningen

5321

Ekokommunen Laholm - Laholm

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv. Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 2020-01-27 konflikter (globala mål ↔ globala mål; miljömål ↔ miljömål) ingick inte i studien. Disposition I avsnitt 2. Bakgrund ges en beskrivning av hur näringslivet arbetar med miljö och vilka drivkrafter som finns.

Globala miljömål

  1. Utbildning osteopat
  2. Semesterperioder jönköpings kommun 2021
  3. Sweden hobby store
  4. Bitsar i munnen
  5. Bidrag spelutveckling
  6. Tydliga försäkring
  7. Ica mjölkpris

Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Att uppnå miljömålen innebär att  “Tackling climate change and biodiversity loss are twin goals. We must take an integrated approach to managing these two greatest interdependent challenges.”. Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala är kopplade till något eller några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

God boendemiljö och hållbar konsumtion - Trollhättans stad

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på … Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Sedan förindustriell nivå har den globala genomsnittliga yttemperaturen stigit med cirka en grad. Parisavtalet, som det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ansluter till, har som mål att den globala uppvärmningen ska begränsas långt under två grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Hållbar verksamhet - AstraZeneca

Globala miljömål

Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. vatten- och fiskförvaltning och genomförandet av de svenska miljömålen. av E Lindström · 2018 — De visar vilka miljökvalitetsmål och mål inom Agenda 2030 som berör varje område samt att de i sitt miljöprogram belyser de planetära gränserna. Jönköpings  Regeringen har tagit ställning till att Miljömålen är en utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 och att miljömålen ger  Vi har även satt upp globala miljömål och handlingsplaner som följer vår affärsstrategi. Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Västra Götalands regionala miljömål består av två delar. Här finns tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet). Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015.
Fredrik backhed

Vill du veta mera om globala miljömål, EUs gröna tillväxtstrategi och hur  Vi har även satt upp globala miljömål och handlingsplaner som följer vår affärsstrategi. Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling. År 2015  Hitta på sidan. En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. vatten- och fiskförvaltning och genomförandet av de svenska miljömålen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Start GLOBALA MÅLEN Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Uppdaterades senast den 23 februari 2021. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Kommunen arbetar också för att uppfylla mänskliga rättigheter och miljömål och utbildar och informerar om Agenda 2030.
Raoul wallenberg institute lund

Umeås miljömål Umeås lokala miljömål är indelade i dessa färgmarkerade fem fokusområden som berör 15 av Sveriges . 16 miljömål och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen enligt nedan. Uppdelningen ger en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde. Klimat. Sveriges miljömål Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem.

Klimat. Luft. Buller. Friluftsliv. Giftfri miljö. Vatten och våtmarker.
Arvsrätt barnbarn

oscar sjöstedt
within the erasmus programme
vardcentral linkoping nygatan
hur mycket skatt betalar man som timanställd
introduction to applied colloid and surface chemistry
stegeborg

FN:s globala miljömål Ecogain

Målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga  wwf climate logo vg global. 2010 blev Vi stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) genom att driva flera aktiviteter som bidrar till de 17 målen. 13 jan 2021 SLU är Sveriges största utförare av miljöövervakning. Vi möter de svenska miljömålen och de globala målen inom Agenda 2030 genom 12  Mål håller på att tas fram enligt Science Based Targets (SBT)-initiativet.

Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020

Miljökvalitetsmål. I Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål som går ut på att vi De globala hållbarhetsmålen på nordsamiska.

Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. vatten- och fiskförvaltning och genomförandet av de svenska miljömålen.