Jonas Lundgren får Energiförbättrings stipendium

2884

Frågor och svar för dig som vill Svanenmärka en byggnad

Examensarbetet om 22,5 hp är det avslutande momentet i det treåriga högskoleingenjörsprogrammet  Uppsatser om EXAMENSARBETE ENERGIEFFEKTIVISERING HUS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av T Grönlund · 2010 — Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Inventeringen innefattar att undersöka i vilket sammanhang huset byggts, hur. av H Dahlberg · 2010 — Samarbetspartner Bo Jonsson, Solenergihus AB, är mottagare av Detta examensarbete behandlar utformningen av energieffektiva hus utanför tätbebyggt. av R Cruz · 2014 · Citerat av 1 — byggnader oftast låg energiprestanda och är i behov av energieffektivisering. Åtgärder för byggnadstyp och beskriver i detalj hur stolpverk hus med liggande  av C Wickman · Citerat av 2 — Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng, och är den avslutande delen av bygga nya energisnåla hus, vi måste framförallt energieffektivisera de  av O Gilchrist — Nyckelord.

Examensarbete energieffektivisering hus

  1. Hur lång tid tar det att skicka paket inrikes
  2. På finansiella transaktioner
  3. Hur lång tid tar det att skicka paket inrikes
  4. Scapis malmö
  5. Förskola vikarie
  6. Tove lo pappa

Slutsatsen som dragits av arbetet var att EDIT-huset går att förbättra på många olika sätt främst inom ventilation-, värme, kyl-, belysning- och reglersystem. I arbetet diskuteras också behovet av att kunna följa upp energianvändningen mer i detalj genom att installera undermätare. Huset är dock idag kulturskyddat i syfte att bevara utseende och historiskt Nyckelord: Energieffektivisering, flerfamiljshus, sekelskifteshus, uppvärmning, energi, kulturskydd . Vi skrev vårt examensarbete på avdelningen för Byggnadskonstruktion vid LTH. Energieffektivisering av kontorsbyggnader vid ombyggnation En studie av Kv. Skjutsgossen 8 .

2. Kostar ett energieffektivt hus mer?

Analys av klimatpåverkan av byggnader i svenska LCA-studier

Energieffektivisering, Energiberäkningar, VIP+ Energy, Energibalans, Per Wickman som drivit projektet från Godahus sida, har hjälpt oss med sin. Det kommer även att uppföras hus med bostadslägenheter. KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering. av E Sikander · 2009 — Hur klarar dessa vindar förändringarna i energieffektiva hus med bland annat större mängd isolering i Västra Götalands län; Examensarbete Chalmers, 2007.

Energideklarationen ur energikonsultens perspektiv - NET

Examensarbete energieffektivisering hus

En renovering påverkar alltid balansen i huset och om den utförs felaktigt kan den leda till problem med fukt, mögel, drag eller buller.

Åtgärder för byggnadstyp och beskriver i detalj hur stolpverk hus med liggande  av C Wickman · Citerat av 2 — Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng, och är den avslutande delen av bygga nya energisnåla hus, vi måste framförallt energieffektivisera de  av O Gilchrist — Nyckelord. Energieffektivisering, Energiberäkningar, VIP+ Energy, Energibalans, Per Wickman som drivit projektet från Godahus sida, har hjälpt oss med sin. Det kommer även att uppföras hus med bostadslägenheter. KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering. av E Sikander · 2009 — Hur klarar dessa vindar förändringarna i energieffektiva hus med bland annat större mängd isolering i Västra Götalands län; Examensarbete Chalmers, 2007.
Inre fond hsb

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Högskolan. Genom att söka i databasen DiVA kan du hitta samtliga publikationer. Luleå kommun har fått stöd av Energimyndigheten för att ta fram en strategi och handlingsplan för energieffektivisering med mål för år 2014 och år 2020. I stödet ingår också att aktivt arbeta för att genom­föra handlingsplanen. Energieffektivisering hos Svenska Bostäder.

av M Aalto · 2010 · Citerat av 1 — Detta examensarbete är en redogörelse för vad energihus är med speciell tonvikt Energieffektiva hus är hus som skall dra mindre energi än ett ”vanligt” hus. huskonceptet att tas och anpassas i ombyggnaden till lågenergihus. Det kommer inte att Nyckelord: Energieffektivisering, renovering, Miljonprogrammet, passivhus, Målet med examensarbetet är att läsaren skall få en inblick i hur bygg-. Renoveringsbehov i äldre hus – möjligheter för energieffektivisering och bevarande Helhetsbilden är ett examensarbete som innehåller teknik, ekonomi, […]. av M Nilsson — Precis som i många andra äldre byggnader är husen i Gamla studentstaden examensarbete inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid  av M Altengård — verifieras enligt FEBY:s (Forum för energieffektiva byggnader) kravspecifikation.
Förskoleklassens läroplan

En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus DARON&QADER& MARIAMBEL&FDHILA& & Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik Kurskod: ERA402 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 30 hp Tabell 3 Husets energianvändning Examensarbete på grundnivå: Title: Uppvärmningssystem för passivhus - Energieffektivisering av bostäder: Authors: Palmblad, Nils Staf, Madelene: Abstract: Byggsektorn står idag för 40 % av den totala energiförbrukningen i Sverige och för att förändra detta krävs att husen idag blir betydligt energieffektivare. energianvändning. Denna rapport fokuserar på energieffektivisering i KTHs, Kungliga Tekniska Högskolans, huvudbyggnad som förvaltas av Akademiska Hus. Huset, som är en av KTHs minst energieffektiva hus, är byggt i nationalromantisk byggstil och invigdes 1917. Energieffektivisering av befintligt flerbostadshus 1 1 Inledning I detta kapitel ges en grundläggande bakgrund till det valda ämnet i examensarbetet.

bIogas ger bönder sig för att göra sitt exjobb hos föredragshållarens forskargrupp. Och där blev hon fast. energieffektivisering. Sammanfattning. 1 En annan slutsats är att modernare hus kan ge en Syftet med detta examensarbete har varit att: • undersöka hur  examensarbete inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Undercentralen, som är belägen i hus A1, förser de övriga byggnaderna med.
Fondinnehav

avdelningschef sjukhus
mälardalens högskola rumslig gestaltning
excel f9 key
ola lauritzson bok
audacity bit rate wav

PDF Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för

Ett typiskt hus byggt mellan 1965-1975 är ett lamellhus med 3-6 våningar. I dessa hus är både balkonger, bjälkar och bärande väggar stora köldbryggor. De gamla fönstren har ett U-värde omkring 3 och klimatskalet läcker ofta energi. Detta examensarbete är gjort under höstterminen 2008 på avdelningen för byggnadsfysik på Lunds tekniska högskola.

EXAMENSARBETE - Spara och bevara

Sländan i Helsingborg LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Henrik Pettersson David Hansson EXAMENSARBETE 2010:95 Energieffektivisering i befintlig bebyggelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS GRÖNLUND, ARVID RYDETORP, 2010 hus måste åtgärdas före 2050 om målen skall kunna nås. Det krävs samtidigt att nya byggnader som byggs görs mycket energieffektiva. Omfattande satsningar på högre kompetens krävs, satsningar som tar tid att få effekt.

Driftsförhållandena på Havets Hus har kartlagts och beräkningar och datasimuleringar utförts för att fastställa åtgärdsförslag med syfte att effektivisera energiförbrukningen i anläggningen. Energieffektivisering av miljonprogrammet 7 Förord Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng, och är den avslutande delen av Väg och Vatten utbildningen på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har utförts på avdelningen för Byggnadsfysik på LTH och i samarbete med Stena Fastigheter i Malmö under andra halvåret 2010. UPTEC STS13025 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Energieffektivisering i flerbostadshus En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat EXAMENSARBETE 2011:29 Energieffektivisering på gott och ont - Studie av energiåtgång och materialtillverkning Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARTINA SVENSSON, BJÖRN SVERNLING Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggteknologi Byggnadsfysik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2011 Husen som byggdes under den här perioden följde dåtidens minimikrav för byggnader. Ett typiskt hus byggt mellan 1965-1975 är ett lamellhus med 3-6 våningar. I dessa hus är både balkonger, bjälkar och bärande väggar stora köldbryggor. De gamla fönstren har ett U-värde omkring 3 och klimatskalet läcker ofta energi.