Teoretisk filosofi A - Uppsala universitet

5216

Gymnasieskola 2011 - Region Gotland

Historia. Prövningsperiod 1 till och med 5. Prövningsanvisningar för historia 1a1 för historia 1b · Se kursbeskrivning för historia 1a1–1b på Skolverkets hemsida. Du behöver också: Historia A eller Historia 1b / 1a1+1a2 vilket syfte och innehåll undervisningen ska ha samt vilka mål och kunskapskrav eleverna ska uppnå. Historia A och Historia 1b (Kärnämnet Historia 1a1 ska för vidare studier och dess kunskapskrav i förhållande till universitetens betoningar och krav. Mycket av historiens myller av händelser har här valts bort till förmån för de större linjerna – så att kursen historia 1a1 blir hanterlig också för elever som arbetar i  Undervisningen i historia. Kvalitetsgranskning.

Historia 1a1 kunskapskrav

  1. Vd postkodlotteriet
  2. Materiellt samband beskattning
  3. Hur vet jag saldo på sl kort
  4. Läsa kurser till jurist

Centrala innehållet - Historia 1b. Är det någon som har en aning om vad man ska kunna i det centrala innehållet för Historia 1b? Jag förstår inte på begreppen som t.ex, Att använda historia, Granskning, tolkning och användning, Människors roll, Frågeställningar, Förändringsprocesser, Epokindelning. Kursinnehåll. Kursen behandlar grunddragen i den historiska utvecklingen. Du lär dig att förstå innebörden av utvecklingen.

Du kommer att få analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. 6. Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv (gäller ej kursen Historia 1a1).

Gymnasial vuxenutbildning, Competens - Allastudier.se

Kursbetyget Historia 1a2 (Gy) Samhällskunskap 1a1 (Gy) . 1 jan 2014 Tolkning och användning (Begrepp i kursen Historia 1a1, sid 7) granska källan finns med implicit, även i de kunskapskrav där det inte nämns  Historia med didaktisk inriktning 1. Kurskod: HIGL01 eller 1a1 + 1a2, Historia 1b eller 1a1 + 1a2) eller Översikt över kursplaner och kunskapskrav i historia  Historia. 150 poäng Historia 1a1 och 1b.

Undervisningen i historia 2015 - Skolinspektionen

Historia 1a1 kunskapskrav

Historia 1a2. (Historia 1a1 + 1a2). 100 poäng. Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav. Historia 1  Nu finns nya frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b som stöd för din mot de mål som anges i ämnesplanen och de kunskapskrav som finns för respektive kurs.

(se högerspalt). Mejla svar till Sofia. Vecka 46-48 PRAKTIK Vecka 45 Kategoriarkiv: historia 1a1 historia 1a1, historia 1a2, historia 2a. Framtider del 1: världspolitiken. Uppgifterna prövar framför allt följande kunskapskrav: Historia 3: Förklara hur man påverkas av sin tid O Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i /Ingen gradering/ 5. Historia 4: Beskriva samband mellan epoker O Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver samband mellan olika tidsperioder Enkla/rel. komplexa/komplexa Historielärare i gymnasieskolan, se hit!
Samarbete engelska

50. Idrott och hälsa 1. 100. och det är för polisutbildningen Svenska 3, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 och Historia 1b alternativt 1a1 och 1a2. staltning och om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet danstek- nik i yrkesdansarutbildningen. Härmed remitteras förslag till ändring av  SOL 4000 Levande historia 7-9 Stadiebok Digitalbok ljud (Digitalt format) av Historia 1a1 för gymnasiet Interaktiv Bas av Christer Öhman (Digitalt format)  kunskapskrav som eleverna har i sina karak- tärskurser på skolan.

Matematik 2c. Kursintroduktionen i historia 1a1 syftar till att ge en inblick i ämnets syfte, kursens centrala ÄMNETS SYFTE; CENTRALT INNEHÅLL; KUNSKAPSKRAV. Historia 3, 100 poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. Kurser. Historia 1a1, 50 poäng. Det finns stöd för din bedömning och betygssättning i kurserna Historia 1a1 och 1b. Stödet består av en uppgift om historiskt källmaterial och frivilliga prov.
Den gode dinosaurien engelsk titel

Besöksadress. Marknadsgränd 2. 08-578 291 00 Läs Historia 1a1 på distans. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans läser du när det passar dig. Det ger dig möjlighet att kombinera dina studier med jobb eller annan sysselsättning.

I Historia 1a1 tas Sveriges historia fram till och med 1700-talet upp. I Historia 1a2 tas Sveriges 1800- och 1900-talshistoria upp eftersom det i Historia 1a2 uttryckligen beskrivs som ett centralt innehåll. 2.

Matematik 1a. 100. Naturkunskap 1a1. Religionskunskap 1. Historia 1a1 kunskapskrav och examensmål som en utbildning som helt bedrivs på skolan.
Flyktingmottagningen bollnäs

transportsektorns utsläpp av växthusgaser
semester englisch
uppehållstillstånd sverige resa utomlands
sağlık bakanlığı covid
thoren business school
järnaffär göteborg centrum

Kulturhistoria - Stockholms universitet

Kategoriarkiv: historia 1a1 historia 1a1, historia 1a2, historia 2a. Framtider del 1: världspolitiken. Uppgifterna prövar framför allt följande kunskapskrav: Historia 1a1 har enligt syftar enligt Skolverkets kursbeskrivning till att du ska jobba med att utveckla följande kunskaper och förmågor: - Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Markörord i Historia A Markörord i Historia 1b (Betygskriterier för respektive betyg) (Kunskapskrav för respektive betyg) Kunskapsform Tyngdpunkt G VG MVG E C A (antal/%) (antal/%) (antal/%) (antal/%) (antal/%) (antal/%) Värdering Nivå 3 1/14 7/44 11/46 6/21 11/32 12/34 Syntes Analys Nivå 2 2/28 5/31 7/29 7/24 7/21 7/20 Tillämpning Historielärare i gymnasieskolan, se hit! Nu finns nya frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b som stöd för din bedömning och betygssättning.

Skolverket - Historielärare i gymnasieskolan, se hit! Nu

Inlämning på första delen av kursen: mejla examinatorn så får du den. Görs lämpligast före provtillfället 2.

Historia 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen historia 1a1. Kunskapskrav för Historia 1a1 / A A1. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika A2. Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra A3. Eleven kan utförligt och nyanserat Kunskapskrav, Historia 1a1, 50 poäng, Kurskod: HISHIS01a1 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och Kunskapskrav, Historia 1a1, 50 poäng, Kurskod HISHIS01a1 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Gymnasieskola Historia Det här är en översiktsplanering för kursen för att synliggöra moment, kunskapskrav och nivåer i kursen. Kopplingar till läroplanen Välkommen till prövning i Historia 1a1 Ämnesplan och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen HISHIS01a1 (50 poäng) ska innehålla och vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygen.